Deprecated: Required parameter $url follows optional parameter $html_allowed in /home/public/sites/www.greendotcompany.com/wp-content/plugins/ml-slider/admin/lib/Updraft_Notices.php on line 89

Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /home/public/sites/www.greendotcompany.com/wp-content/themes/busiprof-pro/functions/menu/busiprof_nav_walker.php on line 45

Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /home/public/sites/www.greendotcompany.com/wp-content/themes/busiprof-pro/functions/menu/busiprof_nav_walker.php on line 45

Deprecated: Required parameter $prev_post_meta follows optional parameter $context in /home/public/sites/www.greendotcompany.com/wp-content/plugins/simple-history/loggers/Plugin_ACF.php on line 305

Deprecated: Required parameter $new_post_meta follows optional parameter $context in /home/public/sites/www.greendotcompany.com/wp-content/plugins/simple-history/loggers/Plugin_ACF.php on line 305

Deprecated: Required parameter $fieldnames_to_field_keys follows optional parameter $context in /home/public/sites/www.greendotcompany.com/wp-content/plugins/simple-history/loggers/Plugin_ACF.php on line 305
LeerWerk Trajecten - Greendot Company

LeerWerk trajecten

Greendot company heeft de afgelopen jaren verschillende trajecten gedaan in samenwerking met de gemeente Amsterdam ter activering van DWI-klanten; Er zijn leerwerktrajecten uitgevoerd zowel voor mensen met een lange als voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij worden onder meer ICT en individuele coaching als instrumenten ingezet.

 

 

Greendot company heeft gedurende een paar jaar het project Test werk plek uitgevoerd voor de gemeente Amsterdam. Het ging hier om activering vanuit een situatie dat men langdurig uit het arbeidsproces is geweest. De focus  moest weer komen te liggen op terugkeer uiteindelijk naar de arbeidsmarkt.

Bij dit project ging het erom in een arbeidssituatie vast te stellen of deelnemers met verschillende achtergronden, vanuit achterstanden en/of met medische problemen in staat zijn om in een arbeidssituatie te kunnen functioneren. Zowel individueel als in groepsverband is er gewerkt aan het empoweren en verstevigen van de kwaliteiten van de deelnemers om hen voor te bereiden op het werken in een bedrijf; wederom arbeidsritme op doen in ons bedrijf;  de deelnemers werden onder meer betrokken in arbeidsprocessen waarbij computeronderdelen en randapparatuur werden getest. Daarnaast kregen deelnemers scholing in het gebruiken van de computer ter ondersteuning van hun werk.

De groep deelnemers aan zo’n traject konden gedurende het leerwerktraject arbeidsritme opbouwen en bestendigen; werken aan hun werknemersvaardigheden, inzicht verwerven in de stand van zaken op de arbeidsmarkt en hoe bedrijven het best benaderd kunnen worden in hun speurtocht naar werk. Daarnaast verwierven zij kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking en het voeren van administratie. Deze kennis kon meteen worden toegepast en deelnemers konden praktijkervaring opdoen in ons bedrijf.

Tijdens het traject werden deelnemers bovendien  gestimuleerd om voor de periode na het traject te zoeken naar werk of andere zinvolle activiteiten om hun arbeidsritme vast te houden, en om de opgedane kennis en ervaring verder in te zetten. Dat kon verschillend zijn voor verschillende deelnemers, afhankelijk van hun situatie. Men kon doorstromen naar vrijwilligerswerk of naar een stageplaats bij een ander bedrijf in de gewenste sector en richting of meteen uitstromen naar werk.

Greendot company heeft tevens leerwerktrajecten gerealiseerd voor werklozen die nog recente werkervaring hebben. Deelnemers aan een dergelijk traject konden hun computerkennis updaten ter ondersteuning van hun werk of als basis voor verdere opleiding naast hun werk. Zij hebben gewerkt aan het verbeteren van hun werknemersvaardigheden. Er is zwaar ingezet op het optimaliseren van hun sollicitatievaardigheden, zodat zij beter toegerust zijn om de arbeidsmarkt te betreden. Het doel van een dergelijk traject is immers snelle terugkeer naar een baan met een contract van ten minste 6 maanden. Ondanks de economische crisis en de daarmee samengaande situatie op de arbeidsmarkt is een behoorlijk aantal deelnemers uitgestroomd naar werk.