home

Greendot company is een ICT-servicebedrijf dat zich richt op overheidsinstellingen, MKB, ZZP’ers en particulieren. Wij bieden computer- en laptopreparatie, installatie en onderhoud van computersystemen en netwerken.

In onze dienstverlening staat het leveren van kwaliteit voorop. Wij werken met professionals die hun vak verstaan. Verder is onze eerste prioriteit de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn tegen correcte tarieven.

Vanuit milieuoogpunt en duurzaamheid gaan wij zorgvuldig om met de verwerking van niet meer bruikbare apparatuur. Wij hechten ook sterk aan onze sociale doelstellingen. Dit krijgt onder meer vorm middels onze leerwerktrajecten. Deelnemers aan zulke trajecten krijgen ICT-cursussen, trainingen en zij doen eveneens praktijkervaring op.

Wij verzorgen de helpdesk voor het project “de PC-voorziening” van de gemeente Amsterdam; Alle computerstoringen die zich voordoen bij het gebruik van deze door de gemeente geleverde laptops worden door Greendot company afgehandeld. Wij doen tevens de reparatie aan de laptops.

Helpdesk PC-Voorziening Gemeente Amsterdam

Helpdesk PC-voorziening gemeente Amsterdam/DWI

Greendot company verzorgt de helpdesk voor dit project. Wij hebben in samenwerking met de gemeente Amsterdam/DWI en de leveranciers afspraken gemaakt over de afhandeling van computerstoringen van klanten die in aanmerking komen voor een gratis laptop van de gemeente.

Wat doet Greendot company:

 • computerstoringen oplossen; zowel software als hardware-matig
 • laptops gebruiksklaar maken
 • laptopreparatie

 

Onderzoek en diagnose:

Gratis: voor mensen die in aanmerking komen voor een laptop van de gemeente Amsterdam.

 

Garantie of niet:

Wanneer een klant(met een gratis laptop van de gemeente) bij Greendot company langskomt met een computerprobleem wordt bij het vaststellen van het probleem nagegaan of de oplossing ervan onder garantie valt. Is dit het geval dan wordt de kwestie afgehandeld met de fabrikant van de laptop. Betreft het een storing of probleem dat niet onder garantie valt, dan wordt na de diagnose een prijsopgave gemaakt door Greendot company en dit wordt met de klant afgestemd.

Voor klanten die zelf of door onbevoegden de laptop (laten) openmaken om er reparaties aan te doen, vervalt de garantie.

 

Kosten voor reparatie:

 • Valt reparatie binnen de garantieperiode en binnen de garantievoorwaarden :

kosteloos herstel.

 

Voor de kosten wordt een prijsopgave gemaakt. Pas na overleg met de klant wordt de reparatie uitgevoerd. Greendot company biedt reparaties tegen scherpe prijzen; onze klanten weten het dus wel.

 

Bericht na reparatie

De laptopreparatie wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Daarna krijgt de klant meteen bericht via telefoon, SMS of e-mail.

 

Heeft u storingen aan uw laptop:

Bel: 06 4439 6720 (lokaal tarief) of kom langs!

Computer Reparatie

Bij Greendot company doen wij computer en laptopreparatie in onze repairshop. Voor al uw storingen vinden wij een oplossing. Wij doen reparaties aan alle merken computers en werken alleen met zeer bekwame reparateurs. Tijdens het onderzoek aan de computer, stellen wij vast wat de oorzaak is van het probleem en wat de kosten zullen zijn. Na afstemming met de klant wordt de reparatie gedaan.

Blijkt er tijdens de reparatie dat er zich andere problemen voordoen en dat er sprake is van andere nog niet afgestemde kosten, dan wordt de klant hierover ingelicht voordat er wordt verdergegaan met de reparatie. Na overeenstemming met de klant wordt de reparatie vakkundig en snel afgehandeld.

Wanneer uw reparatie klaar is krijgt u meteen telefonisch, via SMS of e-mail bericht.

Onze reparatiediensten omvatten onder meer:

 • Laptopreparatie en reparatie aan computers die uitvallen en niet meer opstarten

herstelwerkzaamheden aan traag geworden computers zodat zij weer hun normale snelheid terugkrijgen

– wij schonen computers op en installeren de benodigde updates

 • – maken computers vrij van virussen en spyware

 

 • installatie van software
  • Installatie en herinstallatie van Windows
  • Installatie van antivirusprogramma’s

 

 • herstel van fouten na Windows foutmeldingen bij het opstarten van de computer of laptop

 

 • schoonmaken van computer of laptop:
  • het stofvrij maken van de computer om oververhitting te voorkomen en uitval ongedaan te maken

 

 • het optimaliseren van computers en laptops door:
  • meer RAM/SSD geheugen in te bouwen
  • verouderde onderdelen te vervangen door nieuwe

 

 • het inbouwen van allerlei benodigde hardware componenten ter vervanging van componenten die kapot zijn zoals bijvoorbeeld:
  • moederbord, toetsenbord, DC power poort, powersupply, etc.

 

 

Duurzaam & Sociale Doelstelling

Duurzaamheid

Greendot company betracht duurzaamheid bij haar ICT-beheer.

Bij de levering en installatie van nieuwe apparatuur voorkomen wij de afvalberg van verpakkingsmaterialen door deze te scheiden en her te gebruiken.

Niet meer bruikbare apparaten en onderdelen worden verzameld en gerecycled, zodat bouwstoffen kunnen worden hergebruikt bij de productie van nieuwe apparaten.

Om verspilling te voorkomen worden bijvoorbeeld gebruikte computers opnieuw ingezet, zodat zij een tweede leven krijgen en dienst kunnen blijven doen bij de verwerking van gegevens.

Sociale doelstelling

Greendot company hecht sterk aan deze doelstelling. We richten werkzaamheden in als leerwerktrajecten voor mensen zonder werk of mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van deze werkzaamheden bereiden wij mensen voor op een baan. Daarbij groeien zij vanuit ons bedrijf door naar commerciële werkzaamheden bij andere bedrijven. Bij deze trajecten werken wij samen met overheidsinstanties.

Installatie en Onderhoud Computersystemen

Bij installatie, vervanging of herstelwerkzaamheden aan computers en netwerken levert Greendot company ervaren medewerkers en een goede logistiek om bij kleine en grote organisaties aan de slag te gaan. Wij bieden sluitende oplossingen en verzorgen kwalitatief goed beheer van uw systemen.
Greendot company heeft al heeft al voor verschillende bedrijven en organisaties hun netwerken opgezet en onderhouden.